Foto
Het Venster Veenendaal
MAAK waar

Welkom bij Het Venster Veenendaal

In HET VENSTER - ruimte voor bezinning en bezieling - vind je voeding voor de ziel, waarbij geput wordt uit een rijkdom van bronnen, religies en tradities. Wij vormen een open gemeenschap van mensen die met elkaar leren, beleven en zijn. Iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing, leeftijd, sekse, of ras.

Wat doen wij precies?
Blader eens door onze website (druk op de button hier rechts naast)! Daar vind je ook een tijdlijn van activiteiten, bijdragen en mediatips.

Het Venster erkent geen bindende dogma's. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten en rituelen, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging, ras, huidskleur of seksuele voorkeur.

De zondagmorgen is een spiritueel ontmoetingspunt, een plek om te inspireren en geïnspireerd te worden. Oude verhalen en tradities kunnen daarbij vanuit een nieuw perspectief worden bezien en gewaardeerd. 

… een vereniging van vrijwilligers
Het Venster is een echte vrijwilligersorganisatie, met een grote betrokkenheid van de leden en donateurs. Alles is kleinschalig: klein bestuur; projectgroepen voor deelgebieden als: omzien naar elkaar, gebouw, financiën, PR en jaarplanning, vorm en kleur.

Het Venster is formeel geen kerk, maar een vereniging. Men kan dus lid zijn van Het Venster en daarnaast lid blijven van de eigen kerk.

… een platform van spirituele activiteiten
Behalve (vrijzinnige) vieringen organiseert Het Venster ook verschillende soorten themabijeenkomsten op zondagen. Zie de website voor meer informatie hierover. 

Verder is er bij Het Venster ruimte voor eigentijdse, doordeweekse spiritualiteit, zoals contactochtenden, meditatie, yoga, mindfulness, sacred dance, dansen van de universele vrede, etc.

HET VENSTER
Vijftien Morgen 2
3901 HA Veenendaal
06-81898232
secretaris@hetvensterveenendaal.nl