Foto
MAAK is gevestigd in gebouw Spectrum

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

MAAK. Veenendaal is onderdeel van Stichting De Muzen Veenendaal.

MAAK. Veenendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lees hieronder wat dit precies inhoudt.

Privacy- en cookieverklaring 
MAAK. Veenendaal respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.maakveenendaal.nl, van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. MAAK. Veenendaal stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring informeren we u over hoe onze organisatie omgaat met uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. 

Beeldmateriaal
Indien u tekst of beeld (foto of video) instuurt moet deze bijdrage rechten vrij zijn of er moet toestemming zijn van de auteur of fotograaf om de bijdrage kosteloos te gebruiken op de website maakveenendaal.nl of op andere mediakanalen waarmee wij samenwerken. Indien er toch voor MAAK. Veenendaal kosten zijn, komen deze voor rekening van u.

Beeld- en portretrechten
MAAK. Veenendaal kan tijdens eigen evenementen (zoals UITdagend Veenendaal) opnamen maken (foto’s, video’s en/of audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Door deelname aan een evenement geeft de deelnemer toestemming aan MAAK. Veenendaal om deze beelden te gebruiken. Hierdoor heeft MAAK. Veenendaal het recht om deze beelden in te zetten, bijvoorbeeld voor onze website en social media-kanalen en voor andere marketingdoeleinden.
Mocht u toch liever een foto laten verwijderen, stuur dan een mail naar info@maakveenendaal.nl. Dan zorgen we ervoor dat deze zo snel mogelijk offline wordt gehaald!

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denkt u daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie; 
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt
   

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?  
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende manieren. In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van u, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, als u gebruik maakt van onze diensten of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief. In het andere geval ontvangen wij uw persoonsgegevens automatisch door het gebruik van cookies. 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Op onze site maken wij gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics cookies
Met de cookies van Google Analytics kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf op basis van haar eigen voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Social media cookies
Daarnaast hebben wij social media buttons op onze website geplaatst, zodat u ook via social media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms. Wanneer u via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld Linkedin, Facebook, YouTube of Instagram, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Meer informatie over deze cookies kunt u nalezen in de privacyverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op. 

Facebook Pixel
Verder hebben we een koppeling met Facebook Pixel, om de effectiviteit van onze advertenties op Facebook (en evt. andere social media kanalen) te meten (oftewel te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet, de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, een activiteit aanmeldt of een aanvraag doet).
Lees op deze pagina hoe u kunt instellen op welke manier Facebook uw gegevens gebruikt om u advertenties te tonen en hoe u zich kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook. Daarbij staat op deze pagina uitgelegd hoe u op ieder moment uw instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • om met u in contact te kunnen komen;
 • voor toezending van onze nieuwsbrief op basis van uw toestemming;
 • om wet- en regelgeving na te leven;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • toegangscontrole en beveiliging
   

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
De privacywetgeving bepaalt dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG: 

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting
 3. Op basis van uw toestemming
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang
   

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden wij die termijnen aan.

Welke rechten heeft u als betrokkene? 
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering en correctie van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking. Wanneer u gebruik wilt maken van een dergelijk recht, dan kunt u contact met ons op te nemen via het contactformulier of mailen naar info@maakveenendaal.nl
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via deze pagina.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
MAAK. Veenendaal zal uw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties: 

 • Om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld betreffende onze vraag- en aanbodpagina;
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie van onze activiteiten; 
 • Als u via het aanvraagformulier een aanvraag doet voor de Gelden Cultuurmakelaar, zullen deze gegevens gedeeld worden met de betreffende Raad van Toewijzing, welke de beslissing neemt over eventuele toekenningen
   

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens MAAK. Veenendaal, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. U kunt daarbij denken aan de leveranciers van onze ICT systemen, bijvoorbeeld met Google. Immers, om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij via Google Analytics en Facebook Pixel. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten: uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen uw gegevens niet met Google.

Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van www.maakveenendaal.nl.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@maakveenendaal.nl.

Nieuwsbrief
Wanneer je jezelf hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief en wanneer je je via onze website hebt aangemeld voor een activiteit / project / evenement dat (mede)georganiseerd werd door MAAK. Veenendaal, dan geef je daarmee automatisch toestemming dat MAAK. Veenendaal je nieuwsbrieven mag toesturen die inhoudelijk altijd te maken hebben met de diensten die wij aanbieden of ander relevant cultuurnieuws uit Veenendaal. Hiervoor uitschrijven is uiteraard te allen tijde mogelijk. Dit doe je gemakkelijk door onderaan in de nieuwsbrief op 'Unsubscribe from this list' te klikken.

Wijzigingen
Aangezien wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen, dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

Contact
Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via info@maakveenendaal.nl.