Meetingpoint Theater Lampegiet

Kom op dinsdag 24 mei 2022 naar Meetingpoint Theater Lampegiet en praat mee over de nieuwbouw en uitbreiding van het theater. Om tot een goede uitwerking van dit plan te komen, ontdekken we graag welke verwachtingen en wensen er leven bij de verenigingen, het onderwijs en (andere) maatschappelijke organisaties in Veenendaal. Laat jouw mening meetellen!

📅 Dinsdag 24 mei | Inloop vanaf: 19:30 uur
Start programma: 20:00 uur, einde programma: 21:30 uur

✍️ Aanmelden door te mailen naar cultuurmakelaar@maakveenendaal.nl
📍 Theater Lampegiet, Kerkewijk 10, Veenendaal


Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Veenendaal besloten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van nieuwbouw voor Theater Lampegiet op de huidige locatie met toevoeging van een kleine zaal en met mogelijk een aantal bioscoopzalen.

Waarvoor is deze bijeenkomst bedoeld?

Om tot een goede uitwerking van dit plan te komen, vinden we het belangrijk om te weten welke ideeën, verwachtingen en wensen er leven bij de verenigingen, het onderwijs en (andere) maatschappelijke organisaties in Veenendaal ten aanzien van de mogelijkheden die het nieuwe theater biedt voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en onderwijs en/of welke waarde het nieuwe theater kan hebben voor andere domeinen.

Eerst zullen we een korte uitleg geven over de plannen voor een nieuwe Lampegiet. Daarna gaan we graag met jou en de andere aanwezigen hierover verder in gesprek.

Meer specifiek hebben we de volgende vragen, die we tijdens dit Meetingpoint zullen bespreken:

1.     Heeft jouw organisatie ooit gebruik gemaakt van de faciliteiten van Theater Lampegiet? Zo ja, voor welke activiteit was dat en is dat bevallen? Als jouw organisatie nog nooit gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Theater Lampegiet, wat is daarvan dan de reden?

2.     Het nieuwe theater omvat straks een grote zaal met 700 stoelen en een kleinere zaal met 200 stoelen (en zo ingericht dat deze ook kan worden omgebouwd tot een zaal met 400 – 500 staanplaatsen). Zou het nieuwe theater in deze opzet aantrekkelijk zijn voor jouw activiteiten?

3.     Wat zijn naast ‘capaciteit’ andere zaken die voor jouw doorslaggevend zouden zijn bij je beslissing om al dan niet gebruik te maken van de faciliteiten van het nieuwe theater?

4.     Lampegiet wil een theater zijn voor de gehele gemeenschap van Veenendaal en straks (in een nieuw gebouw) “altijd aan, altijd open” zijn. Een plek voor ontmoeting en een plek die bruist. Wat is er volgens jouw nodig om dat te bereiken?

5.     Heb je in algemene zin nog suggesties, aanbevelingen en/of tips voor het nieuwe theater?

6.     Zou jouw organisatie betrokken willen blijven bij de verdere planontwikkeling van het nieuwe theater? En zo ja, op welke wijze?
 

Aanmelden

We horen graag van je! Meld je aan door een mailtje te sturen naar Marlon via cultuurmakelaar@maakveenendaal.nl en aan te geven wat je naam en organisatie is en of je eventueel met iemand samen komt. Voor praktische vragen neem je ook contact op via de bovengenoemde e-mail. Echter is deze avond juist bedoeld om vragen te stellen. Voor wie er 24 mei niet bij kan zijn, volgt er later nog een andere mogelijkheid om input te leveren.

Nachtgeluiden in Lampegiet - Govert Govers