HOUD CULTUUR IN DE BUURT LEVEND!
Foto
© Bastiaan van Musscher

Speciale jubileumeditie Anjeractie 2020 - Cultuurfonds Utrecht

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert van 24 tot en met 30 mei de 75e Anjeractie en viert dit met een speciale jubileumcollecte, omdat ze 80 jaar bestaan. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar 100% van de opbrengst zelf houden! Met de jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio Utrecht onder het motto HOUD CULTUUR IN DE BUURT LEVEND!

Dit jaar is, in plaats van 50%, eenmalig maar liefst 100% van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging. Mede dankzij de Anjeractie-opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht in het jaar 2019 ruim 250 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen.

Over de Anjeractie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds.

Het Cultuurfonds Utrecht is een van de twaalf provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor meer informatie ga je naar: https://www.anjeractie.nl/.

Collectanten Anjeractie