Cameraman filmt dame die viool speelt

Versoepeling criteria geldenaanvragen

De criteria van de twee regelingen waar je via MAAK een geldenaanvraag voor kan doen, zijn tijdelijk versoepeld. Zo kan je ook in deze tijd (makkelijker) activiteiten voor je leden en publiek organiseren.
De aanpassingen gelden zowel voor de Projectgelden Amateurkunst als voor de Gelden Cultuurmakelaar.

1) Gelden voor online presentatie i.p.v. regulier optreden

Inkomsten zoals kaartverkoop en baromzet vallen weg en de kosten voor online betrokkenheid en presentatie zijn vaak hoog. Hierdoor kan het voor veel (amateurkunst)organisaties lastig zijn om een optreden te organiseren.

Organisaties kunnen vanaf nu een aanvraag bij MAAK doen, om tegemoet te komen in de onkosten voor de online presentatie. Ook presentaties en optredens die eigenlijk onder de voorwaarden voor de basissubsidie van de gemeente vallen, komen voor de Projectgelden Amateurkunst in aanmerking. Criterium is dat er een overtuigend plan is voor een breed publieksbereik, zodat alle Veenendalers van het optreden kunnen genieten.

2) Tegemoetkoming in doorbetaling professionals door aanbieden open repetities

Veel verenigingen, clubs en instellingen doen het al: het aanbieden van online lessen en repetities aan hun cursisten of leden. Zo blijven de professionals aan het werk en kunnen de leden blijven genieten van creatieve inspanning en ontspanning.

Via MAAK kan je nu ook een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij het aanbieden van een open online repetitie / les / bijeenkomst. Een mooie kans om een nieuwe doelgroep aan te spreken en een steuntje in de rug om je professionals door te kunnen betalen. Wederom vereist: een plannetje om nieuwe geïnteresseerden aan te spreken. Neem contact op met de Cultuurmakelaar voor de voorwaarden en om samen een plan op maat op te stellen.

De volgende deadline voor het aanvragen van de Gelden Cultuurmakelaar is op 12 augustus. De Projectgelden Amateurkunst kunnen doorlopend aangevraagd worden. Meer weten of even sparren? Neem contact op met Floor, de Cultuurmakelaar, via: cultuurmakelaar@maakveenendaal.nl.