Foto
Proms Night Veenendaal | Fotograaf: Jolijn Lemstra

Aanvragen Gelden Cultuurmakelaar

Staat jouw (online) project in de steigers? Wellicht komt je initiatief in aanmerking voor de Gelden Cultuurmakelaar. Met deze gelden wil de Cultuurmakelaar nieuwe initiatieven in Veenendaal ondersteunen.

Wil je aanspraak maken op de gelden? Houd dan onder meer rekening met de volgende, inhoudelijke criteria: 

-Zoek de samenwerking op met andere partijen.
-Zorg ervoor dat jouw (online) project inclusief is (voor een breed publiek toegankelijk). 
-Verzeker je ervan dat het project een ‘uitzonderlijk en kwalitatief waardevol' karakter kent.

Neem contact op met de Cultuurmakelaar bij twijfel of jouw project aan de criteria voldoet of als je gewoon even wilt sparren.

Inleveren aanvraag:               Vergadering:
29 januari 2024 week van 12 februari 2024
29 april 2024 week van 13 mei 2024
19 augustus 2024 week van 2 september 2024
21 oktober 2024 week van 4 november 2024

 

Download de criteria


Vooruitkijken: alvast weten wat je allemaal moet na afloop van jouw project? Gebruik dit handige evaluatiedocument om niets te vergeten!

Algemene gegevens

Naam instelling
Contactpersoon

Contactgegevens

Projectgegevens

Naam project
Wanneer vindt het project plaats
Plaats project
Op welke manier wordt de samenwerking met andere partijen opgezocht
Wat betekent dit project voor Veenendaal of de doelgroep die je voor ogen hebt
De volgende bijlagen dienen toegevoegd te worden:
Projectplan - Begroting - Dekkingsplan
.jpg / .png / .pdf / .docx - max 8mb.