Foto
Gebouw Spectrum

Aanvragen Projectgelden Amateurkunst

Staat jouw culturele project in de steigers en zoek je nog financiering? Via MAAK Veenendaal kun je een beroep doen op de Projectgelden Amateurkunst. Hieronder vindt je het aanvraag formulier.

 

Wil je aanspraak maken, houd dan rekening met het volgende: Je bent een persoon of organisatie die zich ten doel stelt zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de Veenendaalse samenleving op het gebied van de amateurkunst.

De projectgelden kunnen worden aangevraagd voor activiteiten in Veenendaal met tenminste twee of meer van de volgende kenmerken:

  • Het betreft een culturele activiteit die tot stand komt door samenwerking met andere culturele partijen;
  • Het betreft een culturele activiteit met een kwalitatief waardevol karakter;
  • Het betreft een culturele activiteit die uit oogpunt van welzijn of sociale cohesie wordt uitgevoerd voor en/of met specifieke doelgroepen;
  • Het vergroot de zichtbaarheid van culturele of maatschappelijke activiteiten en organisaties in Veenendaal.

Je kunt het gehele jaar door een aanvraag indienen voor de Projectgelden Amateurkunst. Het toe te kennen bedrag voor de projectgelden is variabel, maar bedraagt maximaal € 3.000,00 per activiteit. 
 

Download de criteria 


Vooruitkijken: alvast weten wat je allemaal moet na afloop van jouw project? Gebruik dit handige evaluatiedocument om niets te vergeten!

Algemene gegevens

Naam instelling
Contactpersoon

Contactgegevens

Projectgegevens

Naam project
Wanneer vindt het project plaats
Plaats project
Wat betekent dit project voor Veenendaal of de doelgroep die je voor ogen hebt
De volgende bijlagen dienen toegevoegd te worden:
1.  Projectplan (minimaal 1 A4)
2. Begroting & Dekkingsplan
.jpg / .png / .pdf / .docx - max 8mb.