Community art project: Vuurvlinder van wol

De Vuurvlinder van wol is een Community art project 3D-kunstwerk dat staat voor verbinding met en tussen Veenendalers. Tijdens de Kunstroute 2023 werd het kunstwerk van Eric Reede tentoongesteld in Stadsmuseum Veenendaal.

De soort Geldenaanvraag Projectgelden Cultuurmakelaar
De aanvrager(s) Eric Reede i.s.m. Stadsmuseum Veenendaal
Projectdatum of -periode 29 september t/m 1 oktober 2022

Waarom dit project

Na de coronaperiode hebben kinderen en jongeren Eric Reede geïnspireerd om zijn kunstprojecten voort te zetten. Hij wilde hen meenemen op zijn reis naar het nieuwe werk: een Vuurvlinder van Wol. Een vlinder wordt niet als vlinder geboren, maar maakt een transformatie door om een vlinder te worden. Deze symboliek wilde Eric ook laten zien bij de totstandkoming van het kunstwerk. Restmaterialen en afval werden getransformeerd tot een kunstwerk. Op deze manier wil hij de deelnemers ook meegeven dat (beeldende) kunst tot stand komt met emotie, liefde en passie, oftewel vuur.

Het kunstwerk zal tijdens en na de Kunstroute 2023 in het Stadsmuseum in Veenendaal getoond worden. Hier is het gratis te bezichtigen voor publiek.
 

Het resultaat

De Vuurvlinder van wol is een kunstwerk gemaakt door een selecte groep mensen uit Veenendaal. Een mooie start om de Community art in Veenendaal op de agenda te zetten en te houden. Veel basisschoolleerlingen zijn betrokken geraakt bij het Community art project. 

De workshops die Eric gegeven heeft, zijn onderverdeeld in groepen basisschoolleerlingen en volwassenen. Voor de basisschoolleerlingen zijn er vier workshops geweest en voor de volwassenen drie. Tevens zijn er tijdens de Kunstroute zelf verbazingwekkend veel bezoekers geweest die hebben deelgenomen aan het project. Deze spontane deelname werkte heel verbindend.

Duurzaamheid speelde bij dit project een belangrijke rol. De duurzaamheid is een onderdeel wat vast in het werk van Eric zit en het is zichtbaar in de materialen die hij meebrengt.  

Stadsmuseum Veenendaal maakt een verbinding tussen verleden, heden en toekomst en gaat in op de actuele tendens in onze maatschappij. Het thema 'wol' wordt door de bezoeker meer begrepen als er verbanden worden gelegd met wat er zich vandaag de dag in onze wereld voordoet. Het project van Vuurvlinder van wol past dan ook naadloos in het museum. Het werk van Eric was tot eind november 2023 in Stadsmuseum Veenendaal te bezichtigen.

Samenwerkingspartner(s)

Om diverse doelgroepen te betrekken, werd er samengewerkt met verschillende organisaties uit het sociale domein: Stichting Netwerk voor Jou (jongeren 14-30 jaar), Buurthuis De Driehoek (vanaf 8 jaar met allochtone afkomst) en het Textielcafé (leeftijd vanaf 8 jaar).

Veenendaal4Fair is de organisatie die Eric uitgedaagd heeft om duurzame kunst te creëren. Tevens heeft Eric het atelier van Veenendaal4Fair gebruikt om aan zijn kunstwerk te werken. 

Tot slot werkte Eric samen met Stadsmuseum Veenendaal. Hier werd het kunstwerk tijdens en na de Kunstroute tentoongesteld.
 

Over Eric Reede

De geboren en getogen Veenendaler Eric Reede vertrok in 2000 naar Japan om daar te gaan werken. “Ik trouwde met een Japanse en heb daar veel mooie werken gemaakt.” In 2017 zocht hij zijn roots weer op en verhuisde terug naar Veenendaal. 

Terug in Veenendaal kwam Eric al snel in aanraking met het werken met wol. “Hoe kan het ook anders. Veenendaal heeft een lange geschiedenis in de textiel. Mijn eigen moeder maakte mijn kleding altijd en ik zat er dan met mijn neus bovenop.” Vroeger leken deze textiele werkvormen echter meer voor meisjes en vrouwen dan voor hem. “Daar kijk ik nu heel anders naar. Het is een vorm van werken die rust brengt in je hoofd.”
Deze rust hebben we hard nodig om te kunnen herdenken, volgens Eric: “Rust van de dagelijkse beslommeringen, rust in het hoofd om de oorlogen die nog steeds woeden een plek te geven. Daar gaan we invulling aan geven door bezig te zijn met kunst.”



Zelf geld aanvragen!