Jubileumjaar Fotoclub Camera Obscura 100 jaar

2023 was het jubileumjaar van Fotoclub Camera Obscura. Aansluitend hierop wilden zij iets doen voor en met de inwoners van de gemeente Veenendaal. Zo werd er een expositie in Theater Lampegiet gehouden en werd er samengewerkt tijdens de Beeldend Veenendaal-expositie.

De soort Geldenaanvraag Projectgelden Amateurkunsten
De aanvrager(s) Fotoclub Camera Obscura en samenwerkingspartners
Projectdatum of -periode Maart t/m juli 2023

Waarom dit project

In 2023 bestaat Fotoclub Camera Obscura 100 jaar en vanaf de oprichting is de club verbonden met de gemeente Veenendaal. De vereniging is in het verleden meermalen actief bezig geweest met exposities binnen en rond Veenendaal. 

In dit jubileumjaar van de fotoclub wilden zij iets doen voor en met de inwoners van de gemeente Veenendaal. Als fotoclub maken zij deel uit van het culturele DNA van de gemeente Veenendaal. En dit al 100 jaar! In het jubileumjaar wilden zij wat teruggeven aan de gemeente Veenendaal en haar inwoners.

Het resultaat

Voor het jubileumjaar zijn twee activiteiten georganiseerd:

Een expositie in Theater Lampegiet 
Van maart t/m juli werden, in de wisselende expositielounge van Theater Lampegiet, werken geëxposeerd van Veenendaalse amateurfotografen. In totaal werden er circa 50 werken tentoongesteld.

Beeldend Veenendaal
Vanaf 27 mei t/m 10 juni werden Veenendalers ‘Beeldschoon’ geportretteerd tijdens de expositie Beeldend Veenendaal. Op deze manier exposeerden lokale Veenendalers ‘hun’ kunst.

Bezoekers werden geportretteerd tijdens de expositie van Beeldend Veenendaal. De portretten werden direct afgedrukt en aan een ‘boom’ opgehangen. Zo ontstond tijdens de expositie een dynamisch kunstwerk voor en door Veenendalers. De foto’s werden ter plekke gemaakt door leden van Fotoclub Camera Obscura.

Expositie in het gemeentehuis in Veenendaal
Tevens heeft Fotoclub Camera Obscura in september een extra expositie georganiseerd in het gemeentehuis in Veenendaal. Naast foto’s gemaakt door de leden zijn er ook een aantal foto’s uit het historisch verleden van de club te zien

Samenwerkingspartner(s)

Voor dit project werden er samenwerkingen gezocht met Theater Lampegiet en de expositie Beeldend Veenendaal. Op deze manier werd ook het bereik in de lokale gemeenschap zo groot mogelijk gemaakt. Tevens heeft ook de Gemeente Veenendaal haar steun geleverd tijdens de expositie in het gemeentehuis in Veenendaal.

Inspirerende verbeterpunten

  • Door (in dit geval lijsten) in bruikleen te nemen, kun je behoorlijk kosten besparen;

  • Zorg voor genoeg materiaal. Hoogwaardige afdrukken vragen bijvoorbeeld veel inkt van een printer;

  • Houd rekening met het geschatte aantal deelnemers. Deze kunnen soms hoger zijn dan verwacht.
     

Over Camera Obscura

Fotoclub Camera Obscura is een laagdrempelige en actieve vereniging voor ervaren en minder ervaren amateurfotografen in Veenendaal en omgeving. De (inmiddels ruim 30) leden verschillen allemaal van stijl en interessegebied. De leden stimuleren en inspireren elkaar tot het maken van betere foto’s. De clubavonden worden tweewekelijks op dinsdagavond gehouden in De Meent in Veenendaal. De avond start om 20:00 uur en eindigt rond 22:00 uur. ’s Zomers kent de club een zomerstop.
Kijk voor meer informatie op: www.fotoclub-cameraobscura.nl


zelf gelden aanvragen!