Zomerconcerten V’Allure & Stick Together

Voor de vrouwen van Popkoor Stick Together en Vrouwenkoor V’Allure is er maar één ding leuker dan zingen in hun koor... en dat is samen zingen met een ander koor. Om dit mogelijk te maken, werkten beide koren samen om een uitwisselingsproject te organiseren.

De soort Geldenaanvraag Projectgelden Amateurkunsten
De aanvrager(s) Koren V'Allure en Stick Together
Projectdatum of -periode 16 & 30 juni 2023

Waarom dit project

Beide koren organiseerden een concert in hun vestigingsplaats Veenendaal en Putten. Daarbij was Vrouwenkoor V’Allure op 16 juni 2023 te gast in Putten en Popkoor Stick Together op 30 juni 2023 in Veenendaal.

Omdat beide koren zich maatschappelijk betrokken voelen en zich er van bewust zijn dat de drempel tot cultuurbezoek voor sommige doelgroepen erg hoog is, wilden zij met dit project de doelgroep vluchtelingen uit Veenendaal en Putten gratis mee laten genieten. Daarbij wilden de koren de activiteit ook ten gehore brengen in diverse verzorgingstehuizen in beide woonplaatsen. 

Met dit project heeft V’Allure een stap in haar ontwikkeling gemaakt. Het koor wil groeien in haar presentatie en toegroeien naar een meer dynamische vormgeving van het repertoire tijdens optredens.

Een andere vernieuwende stap voor V’Allure was dat zij -voor het eerst in hun bijna 40-jarige bestaan- gebruik willen maken van een band, bestaande uit professionele muzikanten uit Veenendaal, voor de begeleiding van hun poprepertoire. Ook dit bracht het koor groei en was een muzikale verrijking, voor zowel het koor als het publiek. Stick Together heeft in haar korte bestaan al wel de enige ervaring opgedaan. Ook heeft dit koor al voorzichtige stappen gezet op het gebied van koorregie. Stick Together vervulde een voortrekkersrol hierin voor V’Allure. V’Allure vervulde juist een voortrekkersrol op het gebied van organisatie.

Het resultaat

Op 16 juni vond het eerste concert plaats, in de gereformeerde kerk in Putten. Er waren ongeveer 100 bezoekers en de kerk was zodoende gezellig gevuld. Samen met de beide koren, band en dansers hebben zij een heerlijk concert kunnen geven. Het publiek was enthousiast! Twee weken later, op 30 juni, zongen de koren in De Regenboog in Veenendaal. Op deze dag bezochten 120 mensen het concert. Ook hier waren de reacties positief. Mensen hebben enorm genoten van de muziek, de dans en ook van de projecties op de achterwand. 

De uitwisseling tussen beide koren bleek een enorm succes. De koren hebben van elkaar kunnen leren en hebben stappen kunnen zetten in hun muzikale en artistieke ontwikkeling. V’Allure is met koorregie en podiumpresentatie een stap verder gekomen. Stick Together heeft meer ervaring opgedaan in het organiseren van een concert. De koren moedigden elkaar aan en hielpen elkaar. 

Tevens hebben er diverse concerten plaatsgevonden in verzorgingstehuizen en staan deze zelfs de komende tijd nog op de planning. De bezoekers waren erg blij met hun komst en genoten van het optreden van de koren. Het bereiken van de vluchtelingen is helaas nog niet gelukt. Maar V'Allure en Stick Together geven de moed niet op. Zo proberen zij hier in de volgende maanden nog verandering in te brengen door hen alsnog aan te bieden om voor of eventueel met hen te zingen.

Samenwerkingspartner(s)

Vrouwenkoor V'Allure werkte voor dit project samen met Popkoor Stick Together uit Putten. Daarbij is er samenwerking gezocht met diverse verzorgingstehuizen in Veenendaal en Putten. Tot slot is er contact geweest met Netwerk Voor Jou voor de contacten met vluchtelingen.

Inspirerende verbeterpunten 

  • Houd er rekening mee dat niet iedereen die uitgenodigd wordt ook daadwerkelijk aanwezig is. 
  • De concerten vielen allebei in de rustige periode van de zomervakantie. Dit zou in de toekomst op een andere datum gepland kunnen worden.
     

Over V'Allure en Stick Together 

Vrouwenkoor V'Allure
V'Allure is een zangvereniging die bestaat uit ongeveer 40 enthousiaste vrouwen die van zingen houden. Een aantal keer per jaar geeft V'Allure een optreden, bijvoorbeeld met kerst, op uitnodiging of een concert in samenwerking met andere muzikanten. Tijdens concerten en optredens is presentatie en interactie met het publiek belangrijk.    
Kijk voor meer informatie op: www.vallurekoor.nl

Popkoor Stick Together
Popkoor Stick Together bestaat sinds september 2021 en is begonnen als een doorstart van Popkoor Just Fun, dat in de coronatijd was gestopt. Op de repetitie-avonden wordt er hard gewerkt, maar ze hebben dan vooral ook ontzettend veel lol. 
Kijk voor meer informatie op: www.popkoorsticktogether.nl


Zelf gelden aanvragen!